• Admission

  Admission opens every year at the 1st week of Baishak. To know more about admission procedure,do contact us.

 • Curriculum

  Shree Paropakar Aadarsha Secondary  School follows the National Curriculum of Nepal from Grade 1 to Grade 10.  

 • Facilities

  Library Science Laboratory Computer Laboratory

 • Activities

  Our school carries out different activities on a regular basis for the proper development of our students.  

Principal’s Message

नेपालमा सरकारी बिद्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरुको बिकाश तथा शैक्ष्यिक गुणस्थर ब्रिदीको लागि बिभिन प्रयासहरु हुदै आय तापनि अपेक्छा रुपमा समुदाहिक बिद्यालयहरु उपलब्दी नसकेको र निजि बिद्यालयहरु बिचको अन्तर बढेको अवस्थामा सरकारले सरकारी बिद्यालय क्षेत्र बिकाश कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२३ सम्ममा देशभर १००० ओटा बिद्यालयलाइ नमुना बिद्यालय रुपमा बिकाश गरेको छ र परोपकार आदर्श बिद्यालय पनि तेसमा छनोट भयको छ

बिद्यालयको बृहत भौतिक संरचना निर्माण तथा  शैक्ष्यिक क गुणस्थर सुधारको कार्यक्रम छोटो अबदी मा गर्न नसकिने भयको ले दिर्गकालिन रुपमा योजनबध ढंगले प्राथमिकता निधारण गरि अगि बढ्नु जरुरि देखिन्छ । तेही सन्दर्भ मा सरोकारवालाहरु संग व्यापक छलफल क्षईक्षिक क्षेत्र को अनुभवी तथा समाजको बुदिजीबी व्यक्ति व्यक्तिहरुको सलाहा सूजाब तथा प्रबिदिकहरुको सहायता लीई यो गुरुयोजना निर्माण गरियको हो ।

हरि प्रसाद ढकाल

प्रधानाध्यापक

 

News & Events

NewsEvents

Facilities

We are the community-based school delivering the quality education since 1998.

Library

Self-study is a must for everyone. So, with the purpose of providing our students with the environment for self-study, we …

Science Lab

The School has well equipped laboratories For Physics, Chemistry and Biology. Students are encouraged to use these laboratories to learn …

Computer Lab

Technology plays a major role in twenty-first-century education. The new model of integrating technology into the curriculum means that computers …

Play Ground

Children sit at their classroom desk for many hours each day. They are given breaks in between where they go …

What our parents and students say about us

We are proud to be part of their success and growth.